Impressum

Izdavač i produkcija:
AZRRI d.o.o. Pazin
prof. Tugomila Ujčića 1
52 000 Pazin
Hrvatska
tel: +385 52 619 610
telefaks: +385 52 616 610
e-adresa: istrijana@istrijana.hr

Direktor: mr.sc. Graciano Prekalj
Temeljni kapital: 5.955.000,00 kn
AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. sa sjedištem u Pazinu, prof. Tugomila Ujčića 1, registrirana je kod Trgovačkog suda u Rijeci temeljem rješenja Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt- 03/60-2.
MBS: 040179222
OIB: 90943600495

Privredna banka Zagreb
IBAN: HR522340009-1110445011

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
AZRRI d.o.o. Pazin
prof. Tugomila Ujčića 1
52 000 Pazin
Hrvatska
tel: +385 52 619 610
telefaks: +385 52 616 610
e-adresa: istrijana@istrijana.hr

Web development: E-scape Internet usluge