Uvjeti koriĊĦtenja

Ovdje navedeni uvjeti korištenja web-lokacija AZRRI d.o.o. Pazin pravila su i odredbe kojih su se dužni pridržavati svi korisnici navedenih stranica. Mrežne stranice www.istrijana.hr i www.istrijana.eu (dalje u tekstu: web-lokacija) pokrenuo je i uređuje AZRRI d.o.o. Pazin (dalje u tekstu: AZRRI ili mi).

Kada prvi puta pristupite web-lokaciji, smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s uvjetima, da su vam oni jasni i da ih prihvaćate. Ako se s njima ne slažete, molimo vas da ne pristupate web-lokaciji i da se ne koristite njezinim sadržajima. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo vas da se obratite našem uredništvu na adresi istrijana@istrijana.hr.

Izgled i sadržaj web-lokacije te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno proučite kako biste doznali moguće promjene. Smatrat ćemo da naknadna uporaba web-lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Ako se nastavite koristiti navedenim web-lokacijama, smatrat će se da ste pristali na sljedeće pravne uvjete:

- Ovime prihvaćate i priznajete hrvatsko materijalno pravo kao isključivo mjerodavno pravo za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja ove web-lokacije. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne web-lokacije ili u vezi s njima nadležni su isključivo hrvatski sudovi. AZRRI ne odgovara za pristup navedenoj web-lokaciji s teritorija država u kojima je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web-lokaciji s navedenih lokacija samovoljan te će korisnik snositi odgovornost prema mjerodavnom pravu.

- Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada AZRRI ili je ustupljen AZRRI, a u vlasništvu je trećih osoba. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reprodukcija, umnožavanje, distribucija, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili nekog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja bez izričitog pismenog odobrenja AZRRI. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

- Sve informacije dostupne na web-lokaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se upotrebljavati u komercijalne svrhe ni distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ove web-lokacije podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

- Informacije koje AZRRI objavljuje na ovoj web-lokaciji smatraju se točnim i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, AZRRI ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost ni jednog podatka pohranjenog na ovoj web-lokaciji. AZRRI ne jamči, bilo to izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, te ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost ili korisnost ni jedne izložene informacije, ni jednog sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na web-lokaciji ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka. Slažete se da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s time. Do zakonom predviđenih ograničenja AZRRI neće odgovarati ni za kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovoj web-lokaciji. AZRRI ne jamči da će ova web-lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća uporabu ove web-lokacije na svoju vlastitu odgovornost. Medijski subjekti i ostali korisnici koji se koriste ovim mrežnim stranicama izrijekom prihvaćaju obeštetiti AZRRI za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju korisnikovom nesavjesnom uporabom materijala s web-lokacije, uključujući i svaku izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

- Prilikom posjeta navedenoj web-lokaciji vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Osim ako to od nas zatraže zakonom ovlaštene osobe, obvezujemo se da nećemo trećim osobama davati podatke koje smo primili. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Bez vašeg dopuštenja ne otkrivamo podatke koje prikupimo na svojim web-lokacijama nikome izvan AZRRI, osim u slučajevima kad u najboljoj namjeri smatramo da imamo zakonsku obvezu otkriti takve podatke te određenim dobavljačima koji pomažu AZRRI u održavanju i vođenju aktivnosti na službenim web-lokacijama, uključujući, na primjer, dodjelu nagrada u nekoj igri na internetu.

- AZRRI može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim web-lokacijama. AZRRI pridržava pravo izmjene ili prekida svih dijelova ili bilo kojeg dijela ove web-lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se dok ih vi ili AZRRI ne raskinete. Vaš raskid, koji je moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak upotrebe ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja skinutih i upotrebljavanih s iste web-lokacije.

- Vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom pa AZRRI ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, upotrebljava, raspolaže njima i distribuira ih trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo upotrebljavati ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama u bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

- Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj web-lokaciji isključivo su vlasništvo AZRRI. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na web-lokaciji pripada AZRRI. Sva su prava pridržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smiju se kopirati i upotrebljavati u drugim publikacijama, pisanim ili elektroničkim, osim uz odobrenje AZRRI. Drugačija upotreba materijala s ove web-lokacije nije dopuštena. Svojom upotrebom materijala s web-lokacije medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

- Pridržavamo pravo upotrebljavati cookije na web-lokaciji. Cookiji su skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica mrežne stranice istrijana.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.